Pulsni oximetar, quann. magnet. reson. analyzer i dr.

Quantum magnetic resonance analyzer

 

Uređaj koji za samo minut analizira i daje podatke o stanju vašeg organizma i svakog pojedinačnog organa. Ovo nije čarobnjački kofer koji će vas ozdraviti, osloboditi bolova, reći vam koliko je još lepih dana pred vama. Ali reč je o najvišim dometima savremene nauke i tehnike udružene sa najnovijim analitičkim saznanjima, uz iskustva stečena vekovnom tradicionalnom ali i alternativnom opservacijom rada organa i njihovog odgovora na nadražaje.                                        U ovom slučaju,  sve je na onom bazičnom, najvažnijem nivou – nivou atoma. Iskoristite priliku, steknite ili pružite uvid u stanje organizma bez vađenja krvi, zračenja, višemesečnog čekanja u redovima na daleko skuplje analize. Bezbedno, lako, prenosivo, QRMA pored pouzdanih rezultata momentalno nudi i nutritivna rešenja otkrivenih problema. Naravno, uz poruku – ova mašina nije predviđena za lečenje ili davanje gotovih rešenja. Njeni rezultati služe kao preventiva, ukazuju na mogući problem, daje putokaz da se obratite nadležnim lekarima ili institucijama.

•   Pulsni oksimetar 


•   Aparati za određivanje visine šećera u krvi , holesterola i triglicerida.