Riječ osnivača

www.medicinabar.com je projekat NVO „Povjerenje“, koja okuplja zdravstvene radnike raznih profila,a koja je osnovana 2001. godine. Sajt je registrovan 21.03.2010, u skladu sa programskim ciljevima organizacije. To je bio pokušaj da se sačuvaju od zaborava važni dogadjaji i ličnosti vezani za zdravstvo u Baru. Ideja je potekla desetak godina ranije, kada sam pregledajući dokumentiju, koju je prikupio moj svekar Nikola Masoničić, u fazi pripreme knjige o Barskom logoru,naišla sam na brojne podatke o zdravstvenim radnicima. Po prvi put sam se susrela sa mnoge značajnim ličnostima , interesantnim sudbinama, događajima koji su značajni za istoriju. Pokušala sam da nešto više saznam o svemu tome. Veoma sam bila iznenadjena činjeniciom da ne postoji nikakva sistematizacija istorijske gradje, koja bi obuhvatila zdravstvo na području naše opštine. Po onom što sam mogla da pronađem slična je situacija i u drugim gradovima, sem Kotora. Smatrala sam da bi dobro bilo da se dokumentacija, koja mi je dostupna sistematizuje . Ni jednog trenutka nisam sebe videla kao nekog kvalifikovanog, da svu tu građu priredi i ostavi kao trajan dokument u vidu knjige. Obratila sam se nekim kolegama za koje sam smatrala da to mogu da kvalifikovano urade.

medicina-bar-o-nama

Ali,ostalo je na tome. U ovom periodu izašlo je nekoliko knjiga koje su se bavile istorijom Bara, ali o zdravstvu se pisalo samo sporadično. Znajući za moje pokušaje da se sačuvaju od zaborava važni dogadjaji i ličnosti vezani za zdravstvo u Baru, gospodin Mila Vukčevića, čija je majka Dara Vukčević bila jedna od prvih medicinskih sestara, dostavio mi je pisani dokument-sećanja i tlocrt Ambulante. Tada sam odlučila da svu dokumetaciju koja mi je dostupna informacije postavim na sajt u vidu Priloga za istoriju medicine Bara.Kad je to postalo vidljivo i dostupno, javile su se kolege koje su već bile u pripremi nekih svojih istraživačih dela i zamolile da im ustpim dokumenta koja imam, što sam sa velikim zadovoljstvom i uradila. Pomenula bih  Dr Anta Martinovića i Dr Ganimetu Hodžu.Tako su brojne informacije vezane za zdravstvo-ljude, događaje, sačuvane od zaborava. Posebno navodim zahvalnost kolege iz Makedonije, koji je pripremao monografiju o MANU-Makedonskoj Akademiji Nauka i Umetnosti,  na tome što je na našem sajtu našao dosta informacija koje su mu nedostajale o Dr Milu Iličkoviću, drugom predsedniku MANU.

Ono što sam posebno želela je da se objave biografije zdravstvenih radnika, pa je objavljeno preko sto biografija zdravstvenih radnika –podsetili smo na brojne značajne ličnosti, od prvih lekara u našoj opštini, prve babice, med. sestre, apotekara, zubara i druge. Tada se i pojavila inicijativa (Dr Anto Martinović),da se u Zgrada antimalaričnog dispanzera-prva zgrada u okviru bolnice u Starom Baru- ORL odelenje do izgradnje polikliničkog dela, bolnice u Baru, obnovi i da se u njoj napravi Muzej zdravstva u Baru, gde bi se imalo šta sačuvati i pokazati.Nažalost, zbog našeg neiskustava, a zbog nečije loše namere, sajt su 2011 uništili hakeri. Ponovo smo ga obnovili 2013 god. i ponovo postavili priloge koje smo uspeli da sačuvamo. Povremeno je ažuriran, ali se sve samo održavalo, da se sacuva to što smo objavili.  Sadašnja epidemiološka situacija je uticala da se brojne aktivnosti realizuju putem interneta, preko društvenih mreža. Na inicijativu mladih saradnika ponovo započinjemo intenzivniji rad. Njihova želja je da putem sajta informišu sugrađane o brojnim medicinskim temama, a za koje imaju izvanredne sagovornike u konsultantima PZU „Dr Masoničić“ u čijim prostorijama radi NVO Povjerenje“ Istovremeno ćemo prikupljati i priloge za istoriju zdravstva  u Baru- biografije i sve sto je vezano za zdravstvene radnike i dogadjaje u Baru. Tako je već objavljen intervju sa Prim.dr Nadom Cicmil Sarić  o palijativnom zbrinjavanju. Koristim priliku da pozovem sve kolege, zdravstvene radnike i sve druge ljude, zainteresovane  za istoriju zdravstva u Baru, da nam se pridruže i da pomognu da sačuvamo od zaborava sve što je vezano za zdravstvo u našoj opštini.        Pozdravljam vas sa nadom da će se ideja o Muzeju zdravstva u Baru realizovati.

U Baru 11.04.2021 Izvršna direktorka NVO“Povjerenje“

Dr Gina Masoničić

Kontaktirajte nas

Posaljite nam pitanja koja imate za nas