Petar Knežević

Rođen sam 04. 11. 1940. god. u Gluhom Dolu, od oca Mila i majke Jane, rođ. Vučićević. Imam sestru Milevu, udatu Komnenić, prof.opšte i svjetske književnosti i brata Vojina, kapetana duge plovidbe.
Osnovnu školu sam učio u Gluhom Dolu, Cetinju, Budvi i Bijeloj, a gimnaziju (6 razreda) u Herceg Novom.Sanitetsku školu aktivnih oficira završio sam u Ljubljani i 1962. god. unaprijeđen u čin pporučnika. Završio sam 2-godišnju školu za anestetičare na VMA u Beogradu i Visoku vojnopolitičku školu JNA u Centru visokih vojnih škola u Beogradu.
Bio sam na službi u više jedinica i ustanova JNA u republika SFRJ: Srbiji, Makedoniji i Crnoj Gori. Posljednjih 15 godina službovanja od 1980 – 1995. god. nalazio sam se na dužnosti pomoćnika upravnika Centra vojno medicinskih ustanova u Meljinama za politički rad i informisanje (moralno političko vaspitanje).Istovremeno sam obavljao funkciju Pretsjednika Komiteta SK u CVMU Meljine i bio član Komiteta Saveza komunista u 2. korpusu (vojnom području) Titograd i 9. Vojno pomorskom sektoru Kumbor u više mandata. Biran sam za delegate u SO Herceg Novi. Nosilac sam više mirnodopskih odlikovanja.
Penzionisam sam u činu ppukovnika 1995. god.
Živim u braku sa suprugom Ljiljanom. Imamo dva sina Mila i Filipa. Oba su završili fakultete. Milo i magistarske studije 1999. god. u USA dok je Filip u fazi odbrane magistarskog rada.