Mjerenje BMI sastava tijela

 

NOVO!!! Nova usluga u našoj ordinaciji –
Merenje telesnog sastava
Merenje telesnog sastava na Tanita vagi omogućava, izuzev merenja telesne težine, i izračunavanja indeksa telesne mase, odnosno procenu stanja uhranjenosti, i određivanje procenta masnog tkiva, vode i suve supstance tela.

Tanita je vodeći proizvođač vrhunskih vaga. Zahvaljujući atletskom i standardnom modu koje poseduju, ove vage omogućavaju sportistima – kako vrhunskim, tako i rekreativcima – detaljno praćenje telesne težine, zdravstvenog stanja i kondicije, sa svim relevantnim parametrima.
Analiza bioelektričnom impedansom (BIA) je brza, neinvazivna i jeftina metoda za procenu sastava tela. BIA metod procenjuje strukturu tela emitovanjem niske i bezbedne doze struje kroz ljudski organizam. Struja prolazi kroz telo – bez otpora kroz mišice, dok izvestan otpor postoji pri prolasku kroz masno tkivo. Ovaj otpor se zove bioelektrična impedansa i meri se monitorima telesne masti kao što su vage. Kada se podesi za izabranog pojedinca (starost, pol, visina) TANITA vaga na osnovu instaliranog softvera izračunava procentualni sadržaj masti u strukturi tela.