Medicinari CG u ratu

Slobodan Nikčević : Zdravstvena zaštita u nikšićkom kraju u toku NOR-a

Sanitetska služba

U toku rata 1941-45 godine iz Crne Gore poginulo je 417 zdravstvenih radnika , od čega 16 ljekara, 31 student medicine, 3 apotekara i jedan student farmacije i 366 med. Sestara/tehničara i bolničarki/a.

Oz ove tabele se vidi koliko je Jugoslavija izgubila zdravstvenih kadrova u ratu 1941-1945.godine. posle gubitka 712 ljekara, 418 studenata medicine, 198 apotekara i 37 studenata farmacije, trebalo je prođu decenije da bi se zdravstvena služba kadrovski oporavila . to još više važi za Crnu Goru.

Izgubiti 3719 ratnih med. Sestara, bolničarki, koje su većinom bile djevojke, koje nisu postale majke, pored ostalog znači demografsku tragediju. Bolničarke su u 87% slučajeva ginukle u prvim borbenim linijama prilikom ukazivanja prve pomoći ranjemnicima i njihove evakuacije.