Iz arhiva

 

„Pobjeda“-od 9.06.1949 -Nadrodna bolnica podiže ekonomiju

Ispod Starog Bara u gustom maslinjaku, pogled prolaznika uvijek se zaustavi na najljepšoj zgradi u ovom mjestu-na bolnici.
Zgrada je dovršena prošle godine i bila namijenjena instutu za tropske bolesti. Prije dva mjeseca tu je smještena sreska bolnica koja danas ima dva ljekara na četiri odelejnja: interno, hirurško, infektivno i porođajno. Statistika najbolje govori o njihovoje zauzimljivosti i savjesnosti u radu. Od 480 bolesnika koliko je prošlo kroz bolnicu od početka ove godine, bila su samo dva smrtna slučaja. Bolnica raspoalže sa 80 kreveta. Međutim taj broj će se povećati na 120, da bi se, zadovoljile potrebe radnika na isušenju Skadarskog jezera………………………. Čim se uđe u zdradu, vidi se da je zidana za bolnicu i da je arhitektonski odlično riješena da zadovolji sve higijenske uslove jedne moderne bolnice. Bolesnik koji treba da ostane na liječenju, prolazi kroz jedno odjeljenje, gdje će biti postavljeni rafovi u kojima će ostavljatisvoje odijelo. Iz te prostorije se ulazi u kupatilo, a odatle u drugo opdelenjegdje prima bolesničko odijelo, pa tek onda ide na sprat u bolesničku sobu. . Najveći broj bolesnika barske bolnice sačinjavaju reumatičari, oboljeli na plućima i bolesnici od koštane tuberkuloze. Ovoi poslednji su većinom iz drugih republika. Malo je bolesnika od zaraznih bolesti, a nema ni jednog slučaja malarije, koja je bila prava napast u ovom srezu. Zahvaljujući imulzijama i zaprašivanjima svih baruština u srezu, gdje su se legli komarci, narod se oslobodio ove opake bolesti, od koje je prije nekoliko godine u pojedinim selima bolovalo preko 50 posto stanovništva. I ove godinezavršeno je zaprašivanje svih kuća u srezu i ispitana je voda gdje bi mogla da se stvore legla komaraca.
Sada bolnica raspolaže ekonomijom od 47 komada svinja i manjim živinarnikom.
Ove godine dobiće na oko 7 rala, obradive zemlje, koja se može navodnjavati i odatle će se podmirivati ppotrebe bolnice. Iduće godine, bolnica će za svoje potrebe imati dovoljne količine svježeg mesa, povrća i jaja i neće zavisiti od tržišta.
U Novom Baru je poslije oslobodjenja osnovana bolnica i ambulanta. Pored vojnih ranjenika ambulanta je vršila pregled i civilnih bolesnika. Prošle godine pregledano je 8560 bolesnika, a ove godine do početka jula 2876. Zahvaljujući radu ljekara, kao i ostalom sanitetskom osoblju zaraznih bolesti malo se pojavljivalotako, da je zdravstveno stanje u sretu dobro. Sreski ljekar dr Čelebić održao je nekoliko predavanja iz higijene i narodnog zdravlja.

Pobjeda.-13.07.1946 br.27, str8

Krajem 1944 godine na inicijativu narodnih vlasti i ljekara u baru je osnovano bolničko odelenje sa ambulantom i porodilištem, kao i odjeljenje za zarazne i unutrašnje bolesti. Prije dva mjeseca osnivanjem rentgenskog odelenja i antituberkuloznog dispanzera u srezu je proširena zdravstvena služba. U toku prošle godine pregledano je u ambulanti 5337 bolesnika. Od zaraznih bolesti bolovalo je 44 osobem a od malarije u toku prošle godinebio je vrlo mali broj oboljelih osoba.
Zdravstvena služba po selima Sreza barskog obavlja se uredno u narodnom ambulantama u Vir Pazaru, Petrovcu i Gluhom Dolu., koje su snabdjevene svim potrebnim ljekovima. Ljekari obilaze redovno teren i vrše preglede, dijeleći narodu besplatno ljekove Crvenog krsta.

Pobjeda- 26.01.1947 br.4.str 5
Dokument br. 1647 0d 30.07.1952 , koji je uputio Dr Miodrag Jovanović Upravnik Bolnice

Narodnom Odboru Sreza Barskog
Izveštavam naslov da je usled prošiiorenja postojećih radova na barskoj luci,radovima na nafti u Petrovcu i Viru, kao i usled povećanja broja radnika u rudarskim preduzećima Sreza došlo do preopterećenja I prepunjavanja kreveta ove bolnice. Iz tih razloga je obustavljen prijem svih iole hroničnijih bolesnika, kojima bi duže bolničko lečenje bilo potrebno, ali je dat prioritet radnicima navedenih gradilišta, radi njihovog bržeg osposobljavanj a I vraćanja na posao.
Medjutim, kako broj radnika sve više rasteto će bolnica ako porast ide ovako dalje u najskorije vreme biti nedovoljna svojim kapacitetom, a ako se uzme perspektiva širenja Bara, koje Bolnica kao glavna sanitetska ustanova mora dočekati, onda je preko potrebno I nameće se kao hitno preuređenje I proširenje Bolnice.
Sadašnji kapacitet Bolnice iznosi 110 kreveta, i to se već nekoliko puta ( vreme minimalnih epidemija u Ulcinju i Podgoru I sl.) pokazalo kao nedovoljno. Sam uređaj odnosno smještaj odelenja Bolnice je nesvrsishodan, o čemu sam opširno I u više mahova obaveštavao I naslov I savjert na Cetinju, te smatram da proširenje treba uisto vremebude I osnovno preuređenje.
Smatram da bi trebalo učiniti sledeće:
1. Osnovati novo zarazno odelenje sa najmanje 50 kreveta.
2. Novo porodilište u neposrednoj blizini Bolnice, da bi bilo u vezi sa Bolničkom operacionom salom. Ovo odelenje treba da ima najmanje trideset kreveta i da raspolaže sledećim odelenjima: prijemni, sa ambulantom, odelenjem za ležanje trudnica iz saobraćajno nepovezanih mesta, odelenje za porođaje, odelenjem za porodilje i sa dva izolaciona odelenja uz naravno nisprostorije.
3. Prijemno trijažno odelenje sa prostorijama za dijagnostiku u grubim crtama i za manje intervencije. Ovo je preko potrebno za normalno funkcionisanje već postojeće Bolnice, a u proširenoj Bolnici je životno pitanje.
4. Ispravna i narazrušiva ograda oko bolnice čime bi se iz neposrednog bolničkog kruga pre svega izdvojile domaće životinje svih vrsta i sprečile neželjene posjete i tek u ograđenom prostoru moglo bi se pristupiti kulturnijem i zdravijem izgledu bolničkog kruga ( parkiranje i pošumljavanje)

Molim Narodni odbor Sreza Barskog da uzmu u obzir navedene potrebe i postupi prema svojim mogućnostima smatrajući stvar kao hitnu.

Smrt fašizmu-Sloboda narodu!