Dr Radivoj Milin

Početkom 1946. u Bar je došao doktor Milin. On je bio upravnik bolnice dok je bila u hotelu Marina u Volujici(Pristan). Bio je tu i novembra 1947. u vrijeme avionske nesreće na Rumiji