Dr Jovan Markov Klisić

Rođen je 1890 godine u Limljanima u Crmnici. Kao stipendista Crnogorske vlade diplomirao je 14.12 1917. godine u Odesi. Tu je započeo specijalizaciju hirurgije, a završio u Beogradu i Parizu, sa urološkom subspecijalizacijom.

Od 1919 godine radio je na hirurškim odjeljenjima Opšte državne i Zemunske bolnice u Beogradu, kao i svom privatnom hirurškom sanatorijumu“Sveti Đorđe“, skupa sa suprugom Dr Slavkom Mihailović, koja je diplomirala medicinu u Ženevi 1912 god.  Dr Mihailović je bila učesnica Srpsko-bugarskog rata 1913.godine.

Pred Drugi svetski rat Dr Klisić se posvetio organizaciji zdravstvene službe, najpre kao inspektor za bolnice pri Ministarstvu narodnog zdravlja i socijalne politike Kraljevine Jugoslavije, a potom načelnik za zdravlje i socijalnu politiku pri upravi Zetske banovine.

Uoči Drugog svetskog rata bio je i šef hirirškog odelenja bolnice na Cetinju, a jedno vrijeme, u toku rata i njen upravnik do juna 1944.godine, kada se vraća u Beograd. Prije toga bio je u italijanskom logoru, u Klosu, u Albaniji. Učesnik je Sremskog fronta u sastavu hirurške bolnice Prve armije. Bio je nepomirljivi protivnik komunizma. Zbog toga je osuđen na dugododišnju robiju.

Kao osuđenik upućen je u Beransku bolnicu da radi na Hirurškom odelenju, bez plate i bez prava glasa.

Posjedovao je široko obrazovanje, opštu kulturu, rasipao je znanje iz filozofije i književnosti, a kao hirurg je svojim besprekornim radom osvojio simpatije naroda, ne samo Berana, nego i čitave sjeveroistočne Crne Gore.

**

Zbog negativnog stava prema komunizmu priprijetili su mu smrtnom kaznom, našta je on odgovorio: „Vi mene možete ubiti. Ja nikoga nijesam ubijao, nego spasavao. Ako mene ubijete, ubićete na desetine i stotine ljudi, koje  bih ja svojom struičnošću, spasio i vratio u život.“ Vjerovatno je to odlučilo da ga ne ubiju, već su ga poslali na teren Berana, gdje nije bilo stalnog hirurga.

Iako nije primao platu izvjesno vrijeme, zahvalni narod za učinjene usluge krišom ga je darivao, tako da ni u čemu nije oskudijevao.

Njegov visokostručni rad je, na kraju, krunisan sa uspješnom operacijom jednog milicionera, koji je bio izrešetan vatrenim orižjemi bio na samoj ivici života i smrti.

Nakon te uspješne operacije njegova popularnost je narasla do legende i sudski organi su ga oslobodili kazne i dali mu redovnu platu, kao šefu Hirurškog odjeljenja Bolnice u Beranama.

 

Dr Milenko Vujović: Ljekari i mediicinsko osoblje stradali u borbama naroda Crne Gore za slobodu