Dr Josip Pera

1953. u Starom Baru umro je doktor Josip Pera dugogodišnji ljekar u Baru, doseljen iz Dalmacije početkom XX vijeka,- rodjen 1863,- poznati humanista i dobrotvor. Živio je u Gretvi, gdje je imao uzorno imanje i kuću.

U barskoj kotlini ordinirala su desetak godina prije rata tri “civilna” doktora. U Gretvi je još od 1910. godine živio stari dr Josip Pera, Dalmatinac, ruski đak. Čitav svoj radni vijek proveo je u Baru, liječio i zdravstveno prosvjećivao narod, učeći ga higijeni i ponašanju u teškim situacijama. Bio je spreman u svako doba noći poći pacijentu i u udaljena sela, često bez ikakve nadoknade. Otišao je 1930. godine u penziju, i rijetko liječio građanstvo, no, Barani su mu gotovo redovno donosili sitne poklone i ukazivali mu sve počasti.

ZDRASTVENE PRILIKE NA PRISTANU