Dr Grigorije Abramov

Rodjen 1876. u Astrahanu u Rusiji, a u Crnu Goru je došao 1920.Godine 1932. dolazi u Stari Bar kao v.d. upravnika Doma narodnog zdravlja. Aktivno je radio na sprečavanju i suzbijanju malarije i otkrivanju drugih parazitarnih bolesti. Za četiri ipo godine on je utvrdio i dječju lajšmanijazu u bivšim opštinama: Paštrovskoj, Spičanskoj, Barskoj, Mrkojevićkoj, Crmničkoj i Krajinskoj.

Umro je21. septembra 1938. u Baru je umro Sahranjen je na groblju Gvozden Brijeg kod Starog Bara. Nije imao potomstva. 1930

U Starom Baru, na biskupiji, izgrađena je montažna zgrada i počela da radi antimalarična ambulanta sa gradskim kupatilom. Rad ljekara ove ambulante doprinio je uništenju legala malaričnih komaraca, a time i znatnom suzbijanju ove bolesti. Istovremeno i zajedno sa opštinskim ljekarom, ljekari ove ambulante Dr Grigorije Abramov, Dr Osman Deronja i Dr Cvetko Popović pružali su opštu ljekarsku pomoć narodu i učinili mnogo na zdravstvenom i higijenskom prosvećivanju stanovništva ovog kraja.