Dr Dušan Dekleva

Ljekar iz Leskovca, sagradio je u Baru hotel, koji je poslije rata nazvan Rumija, a sada je dio upravne zgrade Luke Bar. Gradnja ovog hotela vršena je od 1938-1941. Dekleva je samo povremeno dolazio u Bar i nije radio kao ljekar.Imao sina Nikolu koji je takodje bio ljekar, ali ni on nikada nije radio u Baru.