Dr Đorđe Filipović

1982 Godine , za ljekara u Baru određen je Dr Đorđe Filipović Babić jedan od prvih Crnogoraca koji je diplomirao u Moskvi.Dr Filipović je imao i priručnu apoteku.

Ne zna se tačno koliko je Dr Filipović ostao u Baru i ko je posle njega došao. Na Cetinju je bilo predviđeno da se u Baru osnuje bolnica sa 10 ležajeva, ali do toga nije došlo.