Bioptron,Vitafon i dr.

Bioptron lampa; DIDENS, Vitafon, Elekrtoakupunktur aparat i dr.  

 

 

U PZU” Dr Masoničić” u okviru programa zdravstvenog prosvećivanja radi :

Savjetovalište za hipertenziju
Savjetovalište za ishranu
Savjetovalište za astmu