Dr Bosiljka Pekić

14. marta 1920. U selu Krnjice Opština Bar rodjena je Dr Bosiljka Pekić, kćerka pravoslavnog sveštenika Luke Pekića. Učesnik je NOR-a od 1941, član SKOJ-a od 1941 a KPJ od 1943. Poslije rata diplomirala je medicinu kao vojni stipendista, zatim završila specijalizaciju i na kraju doktorirala. Radila je na VMA kao naučni radnik. Jedina je žena iz naše Opštine sa činom pukovnika JNA. Umrla je 1997. u Beogradu a sahranjena u porodičnoj grobnici u Titogradu. U NOB-i poginuo njen brat Branko, a brat Vojo bio je nosilac Partizanske spomenice 1941.