DR NENEZIĆ – INSISTIRANJE NA PRAVILNOM DRŽANJU MORA BITI STANDARD U SVAKOJ PORODICI


Sa dr Dušanom Nenezićem, fizijatrom, akupunkturologom i atlasspecijalistom, smo razgovarali o njegovoj biografiji, aktuelnim temama, te problemima sa kojim mu se pacijenti najčešće obraćaju.

Razgovor čitajte u nastavku teksta.

 

1.Većina ljekara studije medicine izabrala je u želji da pomaže ljudima. Kada ste osjetili da je fizijatrija pravi izbor za Vas?
– Nakon osnovnih studija sam sa visokim prosekom dobio specijalizaciju. Moje opredeljenje  je bilo povezano sa vraćanjem obolelih u normalan život(rehabilitacija), i psihofizičkim oporavkom na potpuno prirodan način (fizikalna,kineziterapija).

 

2.Kad se govori o fizijatriji, obično se misli na sanaciju nekih povreda, da li je to potpuno tačno?
– Velika je zabluda da je fizijatrija samo namenjena samo za povrede (takođe je povezuju samo sa masažama). Ova grana medicine objedinjuje sve druge specijalizacije koje se bave psihofičickim oporavkom. (Neurologija, kardiologija, ortopedija, pedijatrija…)

 

3.Vi se u svom radu često srećete sa bolnim stanjima, kako pomažete pacijentima da ih prevaziđu? Objasnite nam šta je to koncept PIT-a?
– Bolna stanja se leče u svim fazama u saradnji sa ostalim specijalistima, svaka oblast u fizijatriji ima svoje mesto i sve deluju na bol, otok i cirkulaciju  na potpuno prirodan način bez potencijalnog negativnog delovanja sto je specifično. PIT (Perineral inj.treatman ) je unošenje vitamina na bolne tačke. Efikasno je i bezopasno, te ubrzava oporavak i to je najmoderniji način lečenja bola.

 

4.Bavite se i akupunkturom. Da li nam možete reći nešto više o tome?
– Akupunktura je deo tradicionalne medicine. To je najstariji način lečenja u istoriji. Obuhvata ceo organizam, a takođe se mogu lečiti i sve bolesti  po sistemima. Ova tehnika je kompatibilna  sa svim granama u klasičnoj medicini.

5.Šta je to magnetoterapija?
– Terapija magnetim poljem je poznata jos iz vremena stare Grčke. Magnetno polje terapijskog tipa deluje na bol, otok, cirkulaciju i regeneraciju tkiva, a ubrzava i oporavak nervnog i koštanog tkiva.

6.Bavite se i namještanjem atlasa. Zbog čega je taj pršljen specifičan I kakvu ulogu on ima u našem tijelu?
-Atlas je prvi vratni pršljen povezan sa glavom i nastavlja se na drugi. Specifičan je po veličini i položaju, nema diskus i prvi je prenosnik impulsa iz CNS ka tijelu. Njegova nestabilnost deluje  na slabiji impuls ka tijelu. Simtomi nestabilnosti istog su raznovrsni. Neki od njih su: glavobolja, vrtoglavica, bolovi u kičmi… Nameštanjem atlasa dolazi do restarta impulsa  u tijelu. Može se nameštati u svim uzrastima i nema kontraindikacija.

 

7.Kažete da koristite holistički pristup. Zbog čega?
– Holistički pristup u medicini je najkompletniji pristup lečenju i sagledavanju čoveka kao osobe u vremenu i prostoru. U konzervativnoj medicini je postao nezamenljiv. Kombinuje tradicionalne, alteranativne i klasične metode lečenja.

 

8.Kada treba početi voditi računa o svakodnevnim aktivnostima i pravilnom držanju ?
– O svakodnevnim aktivnostima i držanju tela, kao i životnim navikama treba početi voditi računa još od detinjstva, ali ih, ukoliko su pogrešne, treba menjati tokom života. Položaj tela, nošenje tereta, bavljenje sportom treba korigovati u odnosu na  godine ili eventulne zdravstvene probleme. Moja preporuka je da se navike stiču u detinjstvu, a problemi koji nastaju odmah se rešavaju nezavisno od uzrasta. Dečije držanje, zglobovi, mišići i kičma se menjaju svake godine. Česte kontrole i insistiranje na pravilnom držanju moraju biti standard u svakoj porodici. Napominjem da je građa nasledna, ali ne i držanje niti  deformiteti kičme. Fizički sam ativan i korigujem ishranu ili evntualne tegobe koje nastanu, što svima preporučujem.

 

9.Kako izgleda jedan pregled fizijatra?
– Svaki pregled specijaliste ima osnovni i posebni deo. Tako je i u fizijatriji. U posebnom delu pregleda se obraća pažnja na simetriju tela, mišića, zglobova, uglova težine i elastičnosti. Svako odstupanje od normi se meri i upoređuje sa godinama, nastalim simptomima, bolnim stanjima i sl. Nakon toga se napravi plan lečenja.

 

10. U toku pandemije ste imali brojne pacijente što je I sada slučaj. Kako uspijevate uskladiti sve obaveze?
Moj poziv je da se posvetim zdravlju. Imam sreću da volim svoj posao i stalno se edukujem za nove metode, tako da sve postižem.