Zaštitnik prava pacijenata

Sve o pravima pacijenta na ovom sajtu:

http://www.kccg.me/files/1306325738.p

Zaštitnik prava pacijenta u PZU “Dr Masoničić ” je
Milorad Vujošević dipl. pravnik
Adresa: Ul. Jovana Tomaševića 26 Bar
tel. 069 500 338