Tanita vaga za odredjivanje kompozicije tela

Tanita vaga za odredjivanje kompozicije tela 

Merenje telesnog sastava na Tanita vagi omogućava, izuzev merenja telesne težine, i izračunavanja indeksa telesne mase, odnosno procenu stanja uhranjenosti, i određivanje procenta masnog tkiva, vode i suve supstance tela.
Tanita je vodeći proizvođač vrhunskih vaga. Zahvaljujući atletskom i standardnom modu koje poseduju, ove vage omogućavaju sportistima – kako vrhunskim, tako i rekreativcima – detaljno praćenje telesne težine, zdravstvenog stanja i kondicije, sa svim relevantnim parametrima.
Analiza bioelektricnom impedansom (BIA) je brza, neinvazivna i jeftina metoda za procenu sastava tela. BIA metod procenjuje strukturu tela emitovanjem niske i bezbedne doze struje kroz ljudski organizam. Struja prolazi kroz telo – bez otpora kroz mišice, dok izvestan otpor postoji pri prolasku kroz masno tkivo. Ovaj otpor se zove bioelektricna impedansa i meri se monitorima telesne masti kao što su vage. Kada se podesi za izabranog pojedinca (starost, pol, visina) TANITA vaga na osnovu instaliranog softvera izracunava procentualni sadržaj masti u strukturi tela.

Izgled izvještaja

weight – telesna težina
height – telesna visina
BMI – indeks telesne mase
BMR – ritam bazalnog metabolizma
FAT% – procenat masti u organizmu
FAT MASS – kolicina masti u kg
FFM – bezmasno tkivo
TBW – ukupna kolicina vode u organizmu
Desirable range – poželjne vrednosti za procenat masti i kolicinu masti

Segmentna analiza:

Right leg-fat% – procenat masti u desnoj nozi
Left leg-fat% – procenat masti u levoj nozi
Right arm-fat% – procenat masti u desnoj ruci
Left arm-fat% – procenat masti u levoj ruci
Trunk-fat% – procenat masti u trupu