Prof dr sci.med. Danilo Malić

Prof.dr.sci.med. Danilo Malić rodjen je 1930. u Bartuli, kod Starog Bara, od oca Petra i majke Velike, rodjene Tomović. Osnovnu školu , kao i nižu gimnaziju završio je u Baru. Višu gimnaziju završio je u Nikšiću, a medicinski fakultet u Beogradu 1956.
1964. godine specijalizirao je hirurgiju, habilitirao na Medicinskom fakultetu u Nisu.
Doktorsku tezu ” Prilog prevenciji postoperativne sekundarne ehinokokoze” odbranio je na Medicinskom fakultetu u Beogradu,1976. godine.
Od završetka studija radio je u Medicinskom centru u Baru kao hirurg. Bio je upravnik tog centra i u njemu formirao intezivnu njegu, kabinet za fizikalnu terapiju i transfuziju krvi.
Objavio je veći broj stručnih i naučnih radova. Autor je dvije originalne operativne metode:
• operacije ehinokoka pomoću dvostrukog aspiracionog lijevka sopstvene konstrukcije i
• operativnog zahvata fiksiranja preloma rebara i grudne kosti spoljnim fiksatorom za grudni koš.

Bio je narodni poslanik i član Socijalno-zdravstvenog vijeća SRCG. Dobitnik je Nagrade oslobodjenja Bara i Ordena zasluga za narod sa srebrnim zracima. Član odbora za medicinska istraživanja CANU.
Dr. Danilo Malić je bio član Predsjedništva hirurga Jugoslavije, docent hirurgije Univerziteta u Podgorici, predavač za postdiplomske studije i profesor fakulteta za pomorstvo u Kotoru.
Kao profesor objavio je dvije knjige: BRODSKO ZDRAVSTVI i BRODSKA MEDICINA, koje su služile kao udžbenici za studente Fakulteta za pomorstvo.
Penzionisan je 1996. godine.
Iz hobija se bavio umjetnošću. Izlagao je slike i vajarske radove u Baru 1995. godine.
Objavio je dvije ilustrovane monografije:TAJNE MASLINA CRNE GORE i PRALIKOVA CRNOGORSKOG JUGA.
Dr. Malić je govorio engleski jezik i služio se italijanskim jezikom. Proputovao je čitav svijet prisustvom na Internacionalnim i svjetskim Kongresima hirurga, a mnogo više kao turista.
Preminuo je 17.11. 2006.