Prim Dr Dušanka Malić

Prim.dr. Dušanka Malić, rodjena je u Nišu 21.11. 1931. godine. Osnovnu školu, kao i gimnaziju završila je u Ćupriji.
Školske 1951-1952. godine upisuje se na Medicinski fakultet u Beogradu i isti završava 1958. godine. Poslije završenih studija, radila je kao ljekar stažer u Opštoj bolnici u Nišu.
1959. godine, preseljava se u Bar, i radi kao ljekar opšte prakse u Opštoj bolnici u Baru.
Položenim državnim ispitom, 1961. godine, započinje specijalizaciju oftamologije u Beogradu i završava je 1964. godine.
Završetkom specijalizacije osniva očno odjeljenje u Medicinskom centru u Baru, čiji je šef službe za očne bolesti bila sve do penzionisanje.
Dr. Dušanka Malić učestvovala je ba svim kongresima i oftamološkim danima u našoj zemlji kao i na IV evropskom kongresu oftamologa u Amsterdamu, 1968. godine. Ima 10 samostalnih i zajedničkih stručnih radova.
1972., 1977. i 1998 godine , dobila je povelju Saveza Slijepih Crne Gore za riješavanje problema slijepih.
1977. godine dobila je zvanje Primarijusa.
Nekoliko godina bila je sekretar sekcije oftamologa Crne Gore.
1998. godine na Cetinju primila je priznanje za dugogodišnji doprinos razvoja oftamologije i oftamološke misli u Crnoj Gori.
Penzionisana je 1.1. 1994. godine u Baru, gdje je i provela čitav radni vijek.