Prikaz doma narodnog zdravlja u Starom Baru

Autor Super User. Posted in BIOGRAFIJE

Dom narodnog zdravlja u Starom Baru izgradila je Crna Gora negdje 1929. godine. U tom vremenu, moji roditelji,kao zdravsteni radnici, premješteni su sa Cetinja u Bar sa službom u pomenuti Dom zdravlja. Majka Darinka Vukčević, kao viša medicinska sestra, a otac Jovan kao domar.

Upravnik ovog prvog Doma bio je doktor Georgij Abramov, Rus, mislim visoki oficir carističke Rusije. On se bavio i naučnim radom. Vršio je opite i držao u kavezima bijele miševe, zečiće i nešto pernatih životinja. Posebno se bavio bolešću „malarija“, koja je u to vrijeme i smrtno harala na području od Ulcinja do Metkovića. Visoke temperature odnosile su mnoge živote. Efikasnijih ljekova nije bilo sem kinina i otebrina. Kod djece,kao posledica malarije javljala se teška bolest „kala azar“. Tako se pored ostalog, Dom bavio i usmjeravao na bolest malariju. Istovremeno Dom zdravlja je u sopstvenom specijalnom bazenu gajio specijalnu vrstu ribe zvanu “Gambuzija“ uvezenu mislim iz Brazila. Dr Abramov se njome bavio. On i osoblje su je hranili reckanim kuvanim jajima i sirom. Nevjerovatno se brzo razmnožavala. Nije rasla više od 4’5 cm, predstavljala je smrt za malarične komarce.Asanatori bi je mrežama hvatali u bazenu i sipali u kante sa vodom, a zatim raznosili po močvarnim terenima, potocima, barama i td.

Pored izloženog ovaj Dom zdravlja je predstavljao pravo izvorište zdravstvenog obrazovanja i vaspitanja. Zidovi su skoro prekriveni obrazovnim

i vaspitnim slikovitim plakatima i panoima.

U Domu je vidno bilo razmješteno četrdesetak staklenih kutija u kojima su bili smješteni djelovi ljudskog tijela, unutrašnji organi, i spoljni djelovi. Kutije su bile veličine 50×50 cm. Djelovi su rađeni plastično i dočaravali sa bojom, kao da se radi o živom dijelu, posebno kod veneričnih i plućnih bolesti.

Laboratorija Doma veoma je uspješno izvodila nalaze i mikroskop je kao jedino sredstvo u to doba završavao nalaze, krvne analize i dr.