Interna medicina je grana medicine koja se bavi problemima i bolestima unutrašnjih organa.

Interna medicina se, ne bez razloga, naziva “kraljicom medicine”, jer predstavlja osnovu mnogih subspecijalizacija odnosno grana medicine uže specijalizovanih  za pojedine organe ili organske sisteme kao npr. endokrinologija bolesti žlijezda s unutrašnjim lučenjem kao što su štitnjača, nadbubrežne žlijezde, polne žljezde),hematologija  (bolesti krvi i krvotvornih organa),kardiologija (bolesti srca i krvnih sudova),pulmologija (bolesti pluća i disajnih  organa),nefrologija  (bolesti bubrega i mokraćnog sistema), gastroenterologija (bolesti organa za varenje).

Internistički pregled je pregled kod kojeg ljekar specijalista interne medicine tokom  razgovora uzima detaljne podatke od pacijenta uključujući renije bolesti, bolesti u porodicii kao i razlog dolaska (anamneza).

Zatim obavlja i detaljni klinički pregled koji obuhvata inspekciju, palpaciju, perkusiju i auskultaciju što znači da će ljekar utvrditi kakvo je opšte stanje pacijenta, pogledati kožu i vidljive sluznice, laganim pritiscima vrhovima prstiju pregledati limfne čvorove, krvne sudove, trbušne organe i poslušati srce i pluća. Sastavni dio pregleda je i mjerenje krvnog pritiska, SpO2, odeđivanje BMI I ,mjerenje šećera u krvi-glukometrom.

Po zavšenom razgovoru i pregledu u dogovoru s pacijentom odlučuje  će o daljnjim potrebnim pretragama ili pregledima.

Vrstan internista mora imati širok spektar bolesti kojima se bavi, ali i s druge strane osjećaj kada treba konsultovati kolegu koji je uže specijaliziran za pojedino područje. Dobar internista i kliničar može biti u stanju prepoznati i riješiti većinu tegoba od kojih su najčešći poremećaji cirkulacije, bolesti pluća i bronhija, bolesti žlijezda s unutrašnjim lučenjem, bolesti srca, bolesti bubrega i urinarnog trakta, bolesti gastrointestalnog trakta(želudac,crijeva) kao i problemi s prostatom.

U našoj ordinaciji internista obavlja i preventivne i sistematske preglede čiji je opseg i sadržaj prilagođen životnoj dobi, polu i postojećim zdravstvenim problemima pacijenata.

Osnovi sistematski pregled uključuje analizu lab. nalaza, klinički pregled sa EKG-om.

Ostale pretrage kao što su  ultrazvuk organa trbušne duplje  i organa mokraćnog sistema i prostate kod muškaraca, ultrazuvk  srca i krvnih sudova , ultrazvuk štitnjače, pridružuju se na preporuku interniste prema rezultatima obavljenog pregleda ili željama klijenata.

Pregled sportista: opšti ljekarski pregled u okviru sportskomedicinskog pregleda uključuje analizu lab. nalaza, klinički pregled sa EKG-om , SpO2.

Preoperativni pregled i mišljenje interniste sastavni su deo uobičajene preoperativne pripreme kod hirurških zahvata.

Prema uputu nadležnog hirurga pacijent obavlja laboratorijsku obradu, EKG , RTG snimanje srca i pluća, i sl. (zavisno o zahvatu) .                 

Na osnovu kompletne dokumentacije i  objektivnog pregleda  internista daje mišljenje i saglasnost  za obavljanje planiranog hirurškog zahvata.  

Za posjetu internističkoj ordinaciji nije potrebna nikakva posebna priprema.

Ukoliko je u sklopu pregleda predviđeno i vađenje krvi preporučljivo je prije odlaska u laboratoriju, dan ranije jesti laganiju hranu (manje masnu, kuvanu). Dozvoljeno je piti vodu, čaj bez šećera i obavezno treba popiti lijekove. Ne jesti nakon 18h- od zadnjeg obroka do vadjenja krvi treba da prođe najmanje 14h.

U slučaju da je uz internistički pregled predviđena i ultrazvučna dijagnostika, poželjno je izbjegavati hranu koja „nadima “ jer vazduh u crijevima ometa dobru dijagnostiku ultrazvukom.

Za slučaj pregleda mokraćne bešike ultrazvukom preporučljivo je da bešika  bude puna, međutim nije potrebno trpeti i zadržavati mokraću jer se bešika e može napuniti i toijekom boravka uordinaciji. O svim pojedinostima vezanim uz Vaš pregled ili pretragu, kao i o načinu pripreme obavijstiće Vas prilikom zakazivanja  naše medicinsko osoblje.