Dr Petar Pešo Vuksanović

1929.26. maja u Brci kod Sutomora, Opština Bar rodjen je Petar-Pešo Vuksanović. U Sutomoru je završio šestorazrednu osnovnu školu sa odličnim uspjehom, a potom pomagao roditeljima na obradi imanja. Po završetku vojne obaveze riješio je da nastavi školovanje. Prešao je da živi i radi u Mostar, gdje je radeći teške fizičke poslove privatno pripremao ispite i položio svih osam razreda gimnazije, za samo četiri godine. U Sarajevu uspisuje Medicinski fakultet, gdje apsolvira i odlazi u Erlagen-poznati univerzitetski grad, stažira i vrijedno uči njemački jezik. Vraća se u Sarajevo i diplomira medicinu 1961. Zapošljava se u Medinskom centru u Baru, specijalizira epideimiologiju, osniva higijensko-epidemiološku službu u Baru, prati domaću i stranu stručnu literaturu, usavršava njemački i italijanski jezik, svjestan da živi i radi na Mediteranu izučava, za naše prilike pionirski, pomorsku medicinu.Upisuje postdiplomske studije iz ove oblasti, studijski boravi u Rijeci, Barseloni, Đenovi, Hamburgu itd. Doktorira u Sarajevu 1981. Potom radi u Institutu za tropsku pomorsku medicinu u Hamburgu. Piše i objavljuje više stručnih i naučnih radova u publikacijama koje izlaze u zemlji i inostranstvu. Koautor je „Priručnika za pomorsku medicinu“, koji se svojevremeno objavljuje u Hajdelbergu, Berlinu, Njujorku i Tokiju. Postaje ekspert UN za pomorsku medicinu i sa grupom autora objavljuje još dvije knjige iz ove oblasti. Sve je ovo preporuka da bude izabran za profesora pomorske medicine na fakultetima u Kotoru, Rijeci, Hamburgu i Rostoku. Drži brojna stručna predavanja u Jugoslaviji, Njemačkoj i Švajcarskoj. Doktor Vuksanović učestvuje u istraživačkim projektima koji tretiraju SIDU, objavljuje radove- SIDA i turizam, SIDA i pomorci, SIDA-ključ je u našim rukama. Koautor je nekoliko stručnih referata objavljenih u inostranim publikacijama i postaje ekspert UN za ovu bolijest, sa sjedištem u Ženevi. Poslednjih 10.tak godina rada u velikoj mjeri posvećuje problemima zaštite životne sredine. Član je Odbora za zaštitu životne sredine i Odbora za medicinska istraživanja CANU, – predsjednik Republličke komisije za SIDU, član International Society of Travel Medicine, Atlanta-SAD i Geseschaft fur Touristik Medizin –Hamburg. Objavljuje knjige: „Jugoslovenska bibliografija turističke medicine“, „Zdravstvena zaštita na brodu“ i „Turistička medicina“. Publikovao je oko 150 stručnih i naučnih radova iz oblasti epidemiologije, ekologije, pomorske i turističke medicine. Umro je 2. aprila 2006.