Dr Masoničić Đura

Dr Masoničić Đura Marko, ( 2.02.1940),spec.neuropsihijatar. Specijalizaciju iz neuropsihijatrije završio u Zagrebu 1972.Rukovodilac Neuropsihijatrije Bara i Ulcinja od 1975-1985, a zatim Službe u Baru do 2005. Zvanje primarijusa stekao je 1991. Objavio brojne stručne radove i bio urednik stručnog Biltena kao sekretar Udruženja neuropsihijatara Crne Gore. Sudski vještak prije i nakon penzionisanja. Član Predsjedništva psihijatara Jugoslavije, društveno-politički radnik u Savezu komunista Jugoslavije, Savezu sindikata i samoupravnim zajednicama socijalne i dječje zaštite Bara i Crne Gore.