Dr Elijas Ovidije

U Bar je 1941. došao sa porodicom Dr Elijas Ovidije, po svjedočenju njegovog komšije brijač Aljo Krajina . Bio je Jevrej. Živio je u kući Marka Novakovića, izmedju Velikog mosta i Primorke. Imao je ženu, kćerku Perlu i brata – rodjaka . Ne znam odakle su došli niti bilo što drugo iz prošlosti ove porodice, ali su u Bar došli očigledno da se sklone. Doktor nije liječio gradjane niti se bavio svojom profesijom.. Njegova kćerka bila je stara 16-17 godina i bila je izuzetno lijepa.. Kada su pošli u partizane nešto od pokućanstva ostavili su kod porodica Ilije Ratkovića i Dana Krajine. Aljo kaže da je Perlu vidio u Sarajevu 1947.Ova porodica je pošla iz Bara po dolasku Njemaca, zapravo kada su Njemci uhapsili nekoliko Jevreja. Da ne bi bili uhapšeni partizani su ih uzeli pod svoje i preko Mikulića, Spiča i Paštrovića odveli prema Nikšiću u čijoj okolini se nalazio II udarni korpus. Tamo su oni ostali sve do oslobodjenja.