Darinka Vukčević

Viša medicinska sestra, prva medicinska sestra. U tom vremenu, moji roditelji,kao zdravsteni radnici, premješteni su sa Cetinja u Bar sa službom u pomenuti Dom zdravlja. Majka Darinka Vukčević, kao viša medicinska sestra, a otac Jovan kao domar.