Blažo Jošov Orlandić

30.oktobra 1912 .U crmničkom selu Seoca rodjen je Blažo Jošov Orlandić. Gimnaziju je završio na Cetinju i u njoj se opredijelio za revolucionarni radnički pokret. Član je KPJ od 1932. Školovanje mu je teklo neredovno, kako zbog oskudnih materijalnih prilika, tako i zbog političkog angažovanja u rodnom kraju. Završio je školu rezervnih oficira. Studirao je na Medicinskom fakultetu Beogradskog univerziteta. U 13.julskom ustanku 1941. neposredno je rukovodio borbom za oslobodjenje Virpazara. Septembra 1941. na Sreskoj partijskoj konferenciji izabran je za člana Sreskog komiteta KPJ, a u novembru je imenovan za njegovog sekretara. Početkom 1942.teško je ranjen. Aprila 1942. nakon odstupanja partizanskih snaga iz Crmnice prema Bosni po zadatku partije ostavljen je na ilegalni rad. U vrijeme ilegalnog rada u neprijateljskoj pozadini bio je na čelu Medjuopštinskog partijskog biroa za Crmnicu, Paštroviće i istočni dio Boke.Član je Okružnog komiteta KPJ za okrug Cetinje od novembra 1941. do smrti. Poginuo je kod sela Godinja u Crmnicu 7.juna 1943. Proglašen je za narodnog heroja 10.juna 1952. U selu gdje je poginuo podignut je spomenik, a bolnica u Baru nosi njegovo ime i pred bolnicom se nalazi njegova bista.